Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Εμείς οι Λευκιμμαίοι Δημότες, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και θιγόμενοι από οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος των απορριμμάτων του τόπου μας, αποφασίσαμε να προτείνουμε την μόνη αποδεκτή ως άμεση και οριστική λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών του Δήμου μας και όλου του νησιού μας η οποία περιληπτικά είναι ή εξής:

1) Η διαχείριση των σκουπιδιών θα γίνει από πολυμετοχική εταιρεία πλατιάς λαϊκής βάσης με μοναδικό προνομιούχο μέτοχο τον Δήμο της περιοχής που θα κατέχει το 10% των μετοχών.

2) Κάθε πολίτης θα δικαιούται μόνον μία μετοχή και θα κατέχει μία ψήφο στην Γ. Συνέλευση.

3) Το κόστος της μετοχής θα είναι χαμηλό και οι ελάχιστοι που δεν διαθέτουν αυτό το ποσόν θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μετοχή με χρέωση που θα καλύπτεται από το μέρισμα των κερδών του πρώτου έτους λειτουργίας του φορέα.

4) Ο διαχωρισμός του μεγαλύτερου όγκου των σκουπιδιών θα γίνεται με διαλογή στην πηγή. Το υπόλοιπο θα διαχωρίζεται σε ειδικό διαλεχτήριο της ίδιας περιοχής.

5) Η συμμετοχή των πολιτών στην διαλογή τόσο στην πηγή όσο και στο διαλεχτήριο θα είναι εθελοντική και θα υποστηρίζεται όχι μόνον  στην καλλιέργεια συνείδησης στους πολίτες  αλλά και στο οικονομικό συμφέρον τους.

6) Οι Δημότες ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους θα χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:
α- Όσοι είναι ή όχι μέλη του φορέα και επιθυμούν να υπάγονται και να λειτουργούν στο υπάρχον καθεστώς διαχείρισης και δεν επιθυμούν να διαλέξουν κατά είδος τα σκουπίδια τους.              Αυτοί θα είναι οι μόνοι που θα πληρώνουν Δημοτικά Τέλη για την διαλογή των σκουπιδιών τους κατά το «Ο ρυπαίνων πληρώνει».
β- Όσα μέλη ή όχι του φορέα διαλέγουν τα σκουπίδια τους μόνον σε οργανικά και ανόργανα. Αυτοί ούτε θα πληρώνουν, ούτε θα αμείβονται. Η κατηγορία αυτή μπορεί να είναι προσωρινή και μόνο για την προσαρμογή των πολιτών και
γ- Όσοι διαχωρίζουν πλήρως τα σκουπίδια τους κατά είδος (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, οργανικά κλπ.). Αυτοί θα μοιράζονται το χρηματικό ποσό από το επιβαλλόμενο Δημοτικό Τέλος στους πρώτους.

7) Κάθε πολίτης, μέλος ή όχι του φορέα, θα μπορεί να παραδώσει διαλεγμένα, σύμφωνα με προδιαγραφές, υλικά στην εταιρία και να παραλάβει πιστωτική απόδειξη ανάλογα το είδος και την ποσότητα των υλικών.

8) Τα κέρδη της εταιρίας κάθε έτος θα μοιράζονται ισόποσα ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους.

9) Όλα τα διαλεχτά υλικά, οργανικά ή ανόργανα θα δημοπρατούνται και ένα ποσοστό του κέρδους θα επενδύεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας για αύξηση της χρησιμότητάς τους και άλλο εξοπλισμό, ενώ το υπόλοιπο ποσό του κέρδους θα μοιράζεται στους μετόχους.

 10) Από τα υπολείμματα της διαλογής (5-10%) ένα μέρος θα θάβονται σε μικρό ΧΥΤΥ ανά Δήμο, τα αδρανή θα χρησιμεύουν στην κατασκευή λιμενικών ή άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων, κάποια θα καίγονται σε ειδικό καυστήρα και κάποια δηλητηριώδη θα επιστρέφονται στους παραγωγούς των.
11) Η μέθοδος απαιτεί ανακυκλώσιμες σακούλες διαφορετικού χρώματος, σύστημα ταυτοποίησης χρήστη (με scanner), και ειδικό ηλεκτρονικό λογισμικό πρόγραμμα .

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

1) Έχει ταχύτατη εφαρμογή (το πολύ δύο μήνες).

2) Κοστίζει ελάχιστα ενώ τα λειτουργικά έσοδα είναι σαφώς περισσότερα των εξόδων.

3) Δημιουργεί θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Στην πραγματικότητα καταργεί πλήρως και την ανεργία στην περιοχή, αφού κάθε πολίτης που αναζητεί εργασία θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εργαστεί με αξιοπρεπείς όρους στην εταιρία.

4) Κατανέμει απολύτως δίκαια τα βάρη και τα ωφελήματα της διαχείρισης απορριμμάτων.

5) Αποτελεί πάγια και οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των σκουπιδιών.

6) Καταργεί πλήρως την έννοια σκουπίδι και πλέον θα μιλάμε για χρήσιμα προϊόντα και Υλικά.

7) Εφαρμόζει όχι μόνον την αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά και την αρχή «Ο απορρυπαίνων αμείβεται».

8) Στερεί σημαντικότατους πόρους από εκμεταλλευτές που επενδύουν στον κορυφαίας κερδοφορίας τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων τον οποίο συνήθως χρησιμοποιούν ως πλυντήριο βρώμικου χρήματος.


Εμείς οι Λευκιμμαίοι Δημότες, δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, και σε απόλυτη συνεργασία με κάθε ευαισθητοποιημένο Κερκυραίο, να μην επιτρέψουμε την συνέχιση των έργων και της λειτουργίας καμιάς χωματερής, κανενός ΧΥΤΑ, καμίας επιπλέον περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, καμίας επί πλέον ληστρικής εκμετάλλευσης του νησιού μας και των κατοίκων του.
ΔΕΝ ΘΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

Παρατήρηση: α) Αυτή η πρόταση συζητήθηκε εκτενώς ως μοναδικό θέμα σε ειδική συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατά του ΧΥΤΑ Λευκίμμης την 5Απρίλη 2008 όπου υπερψηφίστηκε με ελάχιστες αρνητικές ψήφους αλλά δυστυχώς σαμποταρίστηκε επιμελώς από τα κατεστημένα συμφέροντα. β) Η συλλογή 350 υπογραφών σε ελάχιστο χρόνο 2-3 ημερών αποδεικνύει την τεράστια αποδοχή των πολιτών.

Για την Λευκιμμιώτικη Ομάδα Ανακύκλωσης (ΛΟΑ)  Γιώργος Σ. Βλάσσης